Regels voor de LowBudgetVos

De bedoeling van de LowBudgetVos is dat de vos met een mobielspriet staat en maxmiaal maar 10 watt.

 

Het signaal:

Het is de bedoeling dat de vos op de verzamelplaats (dus ook op de verzamelplaats van de vorige vos) een meetbaar signaal moet neerzetten voor iedereen met goedwerkend apparatuur.
De vos mag zich niet onaangekondigd verplaatsen, van antenne wisselen, vermogen of signaal mag niet worden gewijzigd of de maximale 10 watt op een mobiele antenne overschrijden.
Het is de bedoeling dat de vos de hele tijd met hetzelfde vermogen signaal staat zoals hij/zij in de lucht kwam.
Zorg er voor dat als je vos gaat staan je dat je spullen wel in orde zijn. En je je op de juiste frequentie bevind.
De vos moet een hoorbaar signaal uitzenden in de vorm van een piep, muziek of modulatie. Kondig regelmatig aan dat het om de SSVA vossenjacht gaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een vossenpiep met automatische timer, is de richtlijn een minuut op en een minuut af..
Het signaal moet erin blijven tot de volgende vos klaar is om het over te nemen.

De plek:

De vos mag niet binnen een afstand staan van 100 meter van iets dat bewoond is , dus ook campings, tuinhuisjes en jachthavens en ongeveer 500 meter verwijdert van woonwijken.
De vos moet rekening houden met de jagers die nieuwe en/of verlaagde auto’s hebben, deze op een normale manier binnen kunnen komen of op een afstand van circa 50 meter lopend binnen kunnen komen.
Het is NIET toegestaan om zich te bevinden op “eigen terrein” Tenzij hier toestemming voor is en dit dan ook duidelijk is aangegeven!!!!

Denk logisch na over de plek van legaal of illegaal vos staan. Dit ivm de WET. (Illegaal is toegestaan meld dit wel.) Maar breng hierbij de jagers niet in de problemen of onnodige risico’s.(kortom gebruik je gezond verstand)
Mocht de vos onverhard staan waar niet iedereen binnen zou kunnen of willen komen,moet dit gemeld worden en erbij vermeld worden dat je lopend binnen kan komen

De tijd:

De vos(jacht) mag maximaal 1,5 tot 2 uur duren, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de vos.
Na ongeveer 1 uur moeten er bruikbare tip/aanwijzingen gegeven worden.(over de regio waar de vos zich bevindt).
Na maximaal 1,5 uur moet er een aanwijzing gegeven worden over de plaats of tot op  minimaal 1 kilometer van de vos.

Het afmelden:

Lopend afmelden is toegestaan tot een afstand van circa 50 meter (dit kan ook wel eens iets meer zijn)